Sivilisaatioiden sota

Kamppailu läntisen liberaaleihin arvoihin perustuvan sivilisaation ja Islamin sivilisaation välillä.

Nimitys sota siksi, että kyse on hyvin pitkäaikaisesta ja monitahoisesta asiasta, jonka tiimoilla käydään jatkuvasti pienempiä ja isompia taisteluita.

Sotaan joudutaan koska Islam on luonteeltaan sekä ekspansiivinen että eksklusiivinen. Ekspansiivisuus tarkoittaa Islamin pyhiin kirjoituksiin kirjattua laajentumispyrkimystä, joka on sekä maantieteellinen että ideologinen: Islamin keskeinen tavoite on vääräuskoisten käännyttäminen muslimeiksi ja Sharian ulottaminen kaikkialle maailmaan. Eksklusiivinen Islam on siksi, että Sharia ei ole yhteensopiva liberaaleihin arvoihimme perustuvan elämäntapamme kanssa. Molemmat moraalikoodit eivät voi olla yhtä aikaa voimassa – ne ovat keskenään eksklusiivisia eli poissulkevia.

Sotaa käydään ensisijaisesti keskustelun ja muun yhteiskunnallisiin asioihin vaikuttamisen eli politiikan avulla, mutta jihadin myötä myös väkivaltaisesti.

Sivilisaatioiden sodalle ja tavanomaiselle sodalla on yhteistä se, että kumpaankin varaudutaan poistamalla “sotilaallinen tyhjiö”. Perinteisen sodankäynnin osalta kyse on maanpuolustuskyvyn luomisesta ja sen ylläpitämisestä. Sivilisaatioiden sodan tapauksessa kyse on liberaalien arvojen kirkastamisesta ja sivilisaation puolustuskyvyn ja -halun luomisesta ja ylläpitämisestä. Tämä on samalla globalisaatio.fi sivuston keskeisin tavoite. Taantumuksellisessa vasemmistolaisuudessa on pitkälti kysymys puolustuskyvyn mutta varsinkin puolustushalun rapauttamisesta.

Internetin digitaalinen rintama on yksi keskeisimmistä sodankäynnin paikoista.

Katso myös Suuri Keskustelu, Poliittinen Islam, Jihad, Taantumuksellinen Vasemmisto.