Skenaariot

Skenaariot kuvaavat vaihtoehtoisia tulevaisuuksia. Ne auttavat orientoitumaan siihen mitä tuleman pitää. Mutta paljon tärkeämpi on niiden rooli määriteltäessä strategiaa ja valittaessa toimenpiteitä tässä ja nyt. Sen ymmärtäminen, millainen toiminta johtaa mihinkin skenaarioon, on kriittisen tärkeää. Valintamme tänään vaikuttavat tulevaisuuteen vuosien päässä.

Toteutuviin skenaarioihin vaikuttavat tottakai myös asiat, joita ei voi ennakoida tai ennustaa. Mutta juuri tuolloin hyvän strategian merkitys korostuu – se pitää laivan oikeassa kurssissa vaikka välillä vähän tyrskyäisikin. Konkreettisesti Islamiin Suomessa liittyen, yksittäisiä tapahtumia emme voi ennustaa, mutta on jokseenkin varmaa että jotain yllättävää (ja todennäköisesti ikävää) tulee tapahtumaan tämän hetken ja vuoden 2020 välisenä aikana. Tuolloin meidän on hyvä kansakuntana tietää mihin olemme pyrkimässä ja miksi. Toivottavasti poliittisella johdollamme on sekä hyvää näkemystä että riittävää kyvykkyyttä laivan ruorissa.

Islam ja Suomi vuonna 2020 – neljä skenaariota

Skenaariot

Liberaali Integraatio

Liberaali Integraatio skenaarion piirteitä ovat:

 • liberaali unelma tulevaisuudesta
 • tähän myönteiseen skenaarioon päästään realistisella tilannearviolla, hyvällä johtamisella ja joukolla matkan varrella tehtyjä oikeita valintoja
 • muslimit ovat samanlaisia maahanmuuttajia kuin muutkin; Islamin harjoittaminen ei eristä heitä muusta yhteiskunnasta
 • poliittisella Islamilla ei ole käytännön roolia; myös uskonnon merkitys on vähentynyt maallistumiskehityksen myötä
 • he ovat täysin integroituneet yhteiskuntaan ja elo valtaväestön kanssa on mutkatonta ja sujuvaa
 • Liberaali Integraatio on samalla taantumukselliseen liberalismiin kytkeytyvä epärealistinen oletus deterministisestä lopputulemasta, johon päädytään “joka tapauksessa”, ilman määrätietoista ponnistelua (tämä oletus perustuu pahasti virheelliseen tilannearvioon ja naiviin käsitykseen Islamista, varsinkin sen poliittisesta haarasta)

Heimoajattelu dominoi

Heimoajattelu dominoi skenaarion piirteitä ovat:

 • muslimit ovat laajalti omaksuneet Pohjoismaiset arvot ja käsitykset yhteiskunnasta ja sen jäsenenä olemisesta; tähän pääsemiseksi he ovat luopuneet radikaalin Islamin doktriinista
 • Islam on maltillista uskonnon harjoittamista ilman piirteitä poliittisesta Islamista
 • Sharian käyttöönottoa ei vaadita Suomen lain rinnalla tai sitä korvaamaan
 • dialogia valtaväestön kanssa haittaa molemmin puolin tunnettu epäluulo ja vaikeus löytää yhteistä kieltä
 • muslimit elävät omissa kulttuurillisissa saarekkeissaan; kanssakäyminen valtaväestön kanssa on minimaalista

Dialogi ongelmista

Dialogi ongelmista skenaarion piirteitä ovat:

 • arvot ja niihin perustuva elämäntapa poikkeavat muslimeilla ja valtaväestöllä toisistaan fundamentilla tavalla
 • muslimit kiistävät avoimesti demokraattisten arvojen legitimiteetin suhteessa heihin itseensä; heidän mukaansa asiat kuten sananvapaus tai tasa-arvo eivät koske muslimiyhteisöä
 • uskonnon lisäksi Islamilla on selvä poliittinen agenda, joka ajaa Shariaa Suomen lain rinnalle ja kulttuurisaarekkeissa sitä myös korvaamaan
 • Suomessakin on opittu puhumaan asioista niiden oikeilla nimillä ilman uskonnollisille ideologioille annettua suojaviittaa
 • debatti arvoista käy aika ajoin varsin kuumana, mutta toimii myös varaventtiilinä (valtaväestön) polarisaatiota vähentäen

Sementoitunut Segregaatio

Sementoitunut Segregaatio skenaarion piirteitä ovat:

 • muslimien ja valtaväestön arvot, asuinpaikat tai elämä yleensäkään eivät kohtaa kuin aivan välttämättömistä syistä
 • poliittinen Islam on keskeisessä asemassa kun nopeasti kasvava muslimiväestö vaatii oikeutta omiin arvoihinsa ja niihin perustuvaan lainsäädäntöön
 • muslimien profiloituminen Sharia-vaatimuksineen aiheuttaa nopeasti pahenevia ongelmia kun valtaväestö ei halua vaatimuksiin suostua
 • lainsäätäjän antaessa osittain periksi Sharia-vaatimuksille, kasvaa valtaväestön ärtymys uusiin mittasuhteisiin
 • väkivaltaisia kohtaamisia on yhä enemmän ja Suomeen syntyy todellinen äärioikeisto
 • mellakkapoliisi on kohtaamisissa läsnä tai joskus jopa osallisena
 • Suomessa alkaa esiintyä poliittista väkivaltaa (molempien leirien toimesta)
 • uudet skenaariot 2040 ovat paljon tätäkin huonompia…