Suuri Keskustelu

Koko sivilisaatiomme perustuu ideoiden ympärillä vuosisatojen ajan käytyyn vuoropuheluun. Kaikki ideat, ideologiat ja ismit on viety läpi mankelin, josta käytetään nimitystä Suuri Keskustelu. Näin menetellen olemme hylänneet huonot ideat kuten fasismi ja kommunismi. Arvokkaimmat ideamme vapaudesta, tasa-arvosta ja ihmisoikeuksista eivät syntyneet tyhjiössä vaan tuossa samassa mankelissa. Suuren Keskustelun ehdoton edellytys on ollut, että sitä ei ole sensuroitu! Mutta juuri nyt on Taantumuksellisen Vasemmiston tavoite sensuroida tai jopa kieltää Islamin idean ympärillä käytävä keskustelu. Sensuuri perustellaan “vihapuheen” vastaisella kamppailulla. Uusia jumalanpilkan kieltäviä lakipykäliä puuhataan ympäri Eurooppaa. Islaminuskoisten maiden suuri ryhmittymä yrittää saada YK:n suojaamaan uskontoja (lue: Islamia) samoin kuin YK:n yleismaailmallinen ihmisoikeuksien julistus suojaa ihmisiä. Sananvapaus ja samalla Suuri Keskustelu ovat suuremmassa vaarassa kuin ehkä koskaan sitten Valistuksen.

Mutta kuinka suuri Suuri Keskustelu onkaan ollut? Millainen on ollut se tie, jota pitkin olemme päätyneet nykyiseen tapaamme “organisoida” elämämme ja yhteiskuntamme? Kuinka olemme ihmiskuntana päässeet noitarovioiden pimeästä keskiajasta moderniin hyvinvointiyhteiskuntaan, jossa ihmisistä pidetään hyvää huolta ja heillä on erittäin suuri vapaus päättää siitä miten elämäänsä elävät. Vastaus: Tie on ollut pitkä ja kivinen ja nyt nauttimiimme tuloksiin pääsemiseksi tarvittu Suuri Keskustelu on ollut massiivinen.

Ensyclopedia Britannican 60-osainen kirjasarja The Great Conversation – Great Books of the Western World antaa melko hyvän käsityksen. Itse kirjojen lisäksi niissä käsitellyt “suuret ideat” on lueteltu ja kukin idea on puolestaan kattavasti referoitu teksteihin. Suuria ideoita on yhteensä 102 kappaletta, joista tässä pintaraapaisuna joitakin poimintoja: Astronomy, Beauty, Citizen, Constitution, Democracy, Evolution, Good and Evil, Happiness, Immortality, Justice, Law, Liberty, Mathematics, Medicine, Nature, Oligarchy, Philosophy, Progress, Punishment, Reasoning, Sin, Slavery, Theology, Truth, Wisdom. Tarkka sisältö on kuvattuna Wikipediassa – tuossa suuressa Ensyclopedia Britannican marginalisoijassa.

Suuri Keskustelu 3

Esimerkiksi suuri idea Reasoning – järkeily – on käsitelty näin (tässä vain pieni raapaisu paljon suuremmasta kokonaisuudesta):

  • Järkeilyn määrittely ja kuvaus; ajatteluprosessi: Aihetta ovat käsitelleet Platon, Aristoteles, Hobbes, Descartes, Locke, Rousseau, Kant
  • Ihmisen järkeily verrattuna eläimiin: Aristoteles, Aurelius, Aquinas, Hume, Swift, Rousseau
  • Järkeilyn säännöt: Bacon, Descartes, Pascal, Locke
  • Järkeilyn käyttö; todisteen ja päättelyn erot; näyttämisen ja löytämisen erot: Plato, Arkhimedes, Hobbes, Bergson, Wittgenstein
  • Induktiivinen ja deduktiivinen järkeily: Newton, Locke, Faraday, Whitehead

Kaikki nuo ideat ja monta muuta ovat jauhautuneet useita vuosisatoja toimineessa Suuren Keskustelun mankelissa! TÄMÄ on se perintö, jota Poliittinen Islam ja Sharia uhkaavat ja jota globalisaatio.fi yrittää osaltaan puolustaa. Islamilaisten selittelijöiden väite Islamin merkittävästä kontribuutiosta ihmiskunnan sivistykseen tulee arvioida tässä kontekstissa. Jokainen omilla aivoillaan ajatteleva toteaa nopeasti että mitään asiallista vertailua ei voi tehdä. Alistumiskeskeinen, uskonnolliseen dogmaattisuuteen ja teologisiin auktoriteetteihin nojaava Islamin Itäinen sivilisaatio tappaa Suuren Keskustelun aihiot heti alkuunsa. Islamin kultainen aikakausi 800-1100 päättyi siihen, että imaami Hamid al-Ghazali päätti kaikkien puolesta että laskeminen on peräisin saatanasta. Näin sammui Islamin sivilisaation valonpilkahdus ja samalla lakkasi kaikki Islamin piiristä tuleva tieteellinen kontribuutio. Neil deGrasse Tyson kertoo luennollaan mitä oikein tapahtui – mukaan lukien muslimien mikroskooppinen edustus Nobel-palkintojen saajien joukossa. Sharian avulla täydellistä yhteiskunnallista kontrollia harjoittava poliittinen Islam ei ole vahingollista vain ihmisille, se myös tukahduttaa kaiken kehityksen.

Maailma on monin eri tavoin erittäin suurten haasteiden edessä. Näihin haasteisiin vastaamisessa Suuri Keskustelu on edelleen keskeisessä roolissa. Se kytkeytyy sekä tieteentekoon että julkisuudessa tapahtuvaan yhteiskunnallisten ongelmien puimiseen. Onnistuminen riippuu osallistujien viisaudesta ja sananvapaudesta.

Poliittinen Islam ja sen väkivaltainen jatkumo Jihad haastavat liberaaleihin arvoihin perustuvan elämäntapamme. Politiikka ja väkivalta ovat Islamin alkuperäistä ydintä, mutta Islamin puhtaasti uskonnollinen olemus ei juuri eroa muista maailman uskonnoista. Maltilliset muslimit harjoittavat uskoaan pitkälti samalla tavalla kuin muutkin maailman uskovaiset. Mutta Islamilaisen maailman irtautuminen ja irtisanoutuminen Poliittisesta Islamista ja Jihadista voi tapahtua vain muslimiyhteisöjen sisällä käytävän Suuren Keskustelun kautta. Merkittävänä osana tuota keskustelua on sen muslimeille ehkä kiusallisen tai jopa kivuliaan tosiasian tunnustaminen, että politiikka ja väkivalta ovat osa Islamin alkuperäistä ydintä. Muhammedin elämänkerta osoittaa tämän meille ja muslimeille koruttomasti ja vastaansanomattomasti. Mutta vain tuon perinnön rohkea kohtaaminen mahdollistaa paremman tulevaisuuden. Sellaisen, jossa Liberaali Integraatio voi jokin päivä olla ehkä mahdollista.

Katso myös: Taantumuksellinen VasemmistoVapaus, ValistusSivilisaatioiden sota, Poliittinen Islam, Islamilaiset selittelijät, Skenaariot.