Intro

Olisi emämunaus pitää Islamia vain uskontona. Islam on totalitaarinen, imperialistinen ja ekspansiivinen poliittinen järjestelmä. Islam haluaa muuttaa yhteiskunnan mieleisekseen. Islam on totalitaarinen Sharia-lain ja teokratian myötä. Islam on imperialistinen koska se on levinnyt ennen kaikkea sodan avulla. Islam on ekspansiivinen koska se pyrkii käännyttämään kaikki maailman ihmiset muslimeiksi.

Islamin mukaan kaikki ei-muslimit osoittavat vihamielisyyttä Islamia kohtaan kieltämällä Muhammedin profetiallisuuden ja Allahin jumalallisuuden. Tätä vihamielisyyttä vastaan Islam puolustautuu Jihadilla, joka voi saada monenlaisia muotoja, myös väkivaltaisia. Jihadin ilmenemismuoto riippuu islams-true-facevain siitä kuinka vahva Islam. Kun muslimit ovat pieni vähemmistö, ovat he sovinnollisia ja saattavat vaikuttaa suvaitsevaisilta ja jopa liberaaleilta. Tällöin Islamin edusmiehet puhuvat tasa-arvosta ja uskonnonvapaudesta, joiden nojalla he esittävät vaatimuksia oman uskontonsa harjoittamiseksi. Näin tapahtuu silloinkin kun kyseessä ei ole vain yksityisasia, vaan ympäröivälle yhteiskunnalle ja muille ihmisille esitetyt vaatimukset ja rajoitukset. Mitä suuremmaksi paikallinen muslimiväestö kasvaa, sitä poliittisemmaksi ja aggressiivisemmaksi Islam muuttuu. Se alkaa vaatia rinnakkaista Sharia-lainsäädäntöä. Sharia-partiot alkavat kiertää ja esittää alkoholin käyttöön ja naisten pukeutumiseen liittyviä vaatimuksia myös ei-muslimeille. Terrorismi on vahvistuneen Islamin tapa puolustautua vääräuskoisten vihamielisyyttä vastaan. Se on jihadin työkalupakissa samanlaisessa asemassa kuin poliittinen aktivismi.

Islam halveksii vapautta ja demokratiaa, koska ne ovat ihmisen keksintöjä. Vain jumalan tahdosta johdettu yhteiskuntajärjestelmä on sallittu. Näin Islam haastaa yksiselitteisesti ja suoraviivaisesti liberaalit arvomme ja niihin perustuvan elämäntavan. Sharia ei ole yhteensovitettavissa oman lainsäädäntömme taikka sen taustalla vaikuttavien arvojen kanssa. Monikulttuurilliseen ajattelutapaan sisältyvä ajatus Sharia-saarekkeista on aivokuollut jo syntyessään eikä tarjoa pysyvää ratkaisua konfliktille. Kyseessä onkin vain huono peittely-yritys, joka vain siirtää ongelman ratkaisun tulevaisuuteen. Vaaralliseksi ajatuksen Sharia-saarekkeista tekee se, että tuo tulevaisuuteen siirretty ratkaisu sisältää lähes varmuudella väkivaltaa, jopa sisällissotaan asti. Väkivallan väistämättömyys kytkeytyy historiallisiin esimerkkeihin kuten fundamentista arvoristiriidasta käynnistyneeseen Yhdysvaltojen sisällissotaan, mutta vielä suuremmassa määrin Islamin doktriiniin itseensä: Olisi naiivia kuvitella, että se tyytyisi Sharia-saarekkeisiinsa kun doktriinin perimmäinen tavoite on maailmanlaajuinen Sharia. Kyse ei siis ole siitä josko väkivaltainen konfliktin ratkaisu tulee, kyse on vain siitä koska ja minkä kokoisena se tulee. Suomen lain rinnalle tunnustettuun Sharia-lakiin tai Sharia-saarekkeisiin meidän ei koskaan eikä missään olosuhteissa tule suostua. Sharia-partiot tulee kategorisesti kieltää lainsäädännöllä ja murskata alkuunsa, tarvittaessa voimakeinoin. Tämä ei ole vain periaatteellinen asia, tämä on käytännöllinen ja rauhaa edistävä ratkaisu.

Islamin ja läntisen demokratian välillä on käynnissä yhteensovittamattomien sivilisaatioiden välinen kamppailu. Tätä voidaan kutsua monilla eri nimillä kamppailusta taisteluun ja konfliktista sotaan. Nimen sijaan tärkeää on valinta sodankäynnin tavoista. Demokraattisiin arvoihin sitoutuneen Suomen valinta on ilmeinen: taistelu käydään ensisijaisesti Suuren Keskustelun keinoin ja mahdollisimman pitkälle osana demokraattista prosessia.

Taantumuksellinen Vasemmisto on soluttautunut valtamediaan on ottanut sen pitkälti haltuunsa. Tämän myötä valtamedia ei ole Suuren Keskustelun ensisijainen näyttämö, vaan todellisen liberalismin puolustajien on hyödynnettävä ensisijaisesti vaihtoehtoista mediaa. Ideoiden digitaalinen rintama Internetissä ei liity vain kamppailuun Islamia vastaan. Juuri nyt Taantumuksellinen Vasemmisto on sekä vaarallisempi että tärkeämpi vastus.

Olemme syystäkin ylpeitä vuosisataisen kamppailun tuottamasta demokraattisesta yhteiskuntajärjestyksestä ja kulttuuristamme. Emme ole päässeet tänne asti ilman ponnisteluita. Matkan varrella on taistellen saavutettu useita etappeja, joista esimerkkeinä vaikkapa orjuuden lopettaminen, yleinen äänioikeus ja sananvapaus. Mutta sivilisaation elinvoima ei riipu vain sen edistyksellisyydestä. Se riippuu myös siitä, onko sillä valmiudet ja kyky puolustaa itseään. Taantumuksellinen Vasemmisto amputoi valmiudet ja merkittävänä poliittisena voimana myös vähentää kykyämme puolustautua.

Sivilisaatiomme puolustaminen on meistä itsestämme kiinni. Sivilisaatio, joka ei ole kiinnostunut itsensä puolustamisesta, on tuomittu häviämään.

Katso myös: Sivilisaatioiden sota, Poliittinen Islam, ShariaSuuri Keskustelu, Taantumuksellinen Vasemmisto.