Eettinen dualismi

Jeesuksen kerrotaan kehoittaneen ”kohtelemaan muita niin kuin toivoisit itseäsi kohdeltavan”. Kristinuskon vaikutuksen myötä tähän Kultaiseen Sääntöön eli vastavuoroisuuden lakiin perustuu hyvin pitkälle koko läntisen maailman etiikka. Ideologiset poikkeamat tästä perusperiaatteessa ovat olleet harvinaisia, esimerkiksi natsismiin sisältynyt käsitys juutalaisista.

Ethical DualismIslamilainen kulttuuri on toista maata. Islamin pyhiin kirjoituksiin on syvälle ja laajalle integroituneena idea Eettisestä Dualismista. Us and Them on Islamin ydintä. Islamilainen maailmankuva kiteytyy kahteen termiin: dar al Islam (alistumisen maailma) ja dar al harb (sodan maailma). Muhammedin maailma jakautui kahteen hyvin selvästi erillä oleviin leireihin: muslimeihin ja vääräuskoisiin Kafir-torakoihin. Muhammedin reaktio ihmisiin ei riippunut siitä mitä he tekivät, vaan siitä mitä he olivat.

Tämä näkyy muun muassa Muhammedin – ja sen myötä myös Koraanin – lähes pakkomielteisenä taipumuksena määritellä Islamin identiteetti vääräuskoisten kautta lähtien aivan perusteista: Islam on mitä Tooraan ja Raamattuun on kirjattu, poislukien juutalaisten ja kristittyjen väärennökset. Mutta ennen muuta eettinen dualismi kumpuaa siitä yksinkertaisesta faktasta, että 60% Islamin pyhistä kirjoituksista käsittelee vääräuskoisia.

Islamilla ei toki ole monopolia eettiseen dualismiin. Jonathan Gloverin Ihmisyys, 1900-luvun moraalihistoria käsittelee asiaa laveasti. Kirjassa käydään läpi pahimmat 1900-luvulla tapahtuneet ihmisten teurastukset Hiroshimasta My Lain verilöylyyn ja Ruandasta Jugoslavian hajoamissotiin. Jonathan Gloverin mittavan kirjan pääviesti on yksinkertainen: Ihminen kykenee tappamaan toisen ihmisen menetettyään moraaliresurssit ja jouduttuaan tribaaliloukkuun. Inhimillisyyden menetyksen myötä ja kun toinen ihminen nähdään eri lajin edustajana, on tappaminen jo aika helppoa – jopa My Lain tai Ruandan kaltaisissa lähikontakteissa. My Lain kylän hävittäminen amerikkalaisten sotilaiden toimesta Vietnamin sodassa ei olisi onnistunut ilman eettistä dualismia eli irtikytkentää vastapuolen ihmisyydestä. Islamin pyhiin kirjoituksiin tämä irtikytkentä on sisällytetty monin eri tavoin. Juutalaisten kohdalla se tapahtuu nimittämällä heitä apinoiksi ja sioiksi. Vääräuskoisella Kafir-torakalla ei mene sen paremmin.

Muhammed siis rakensi järjestelmän, joka tekee tappamisesta äärimmäisen helppoa. Eettinen dualismi ja Koraanista johdettu moraalinen oikeutus tekevät jihadisteista erittäin tehokkaita tappajia.

On hyvä huomata, että eettinen dualismi koskee myös rauhanomaisia transaktioita. Vääräuskoista voi pettää ja vääräuskoiselle voi valehdella. Tämä on syytä huomioida kaikenlaisia sopimuksia solmittaessa vaikkapa liike-elämän tai kansainvälisen politiikan alueella. Aika näyttää kuinka onnistunut Obaman ydinsopimus Iranin kanssa lopulta olikaan. Virhearvio voi tulla erittäin kalliiksi – ei vähiten Israelille.

Rasismissa on kyse ihmisten eriarvoisuudesta ja tämän asettamisesta tavoitteeksi. Eettisen dualismin myötä Islam on lähtökohtaisesti voimakkaan rasistinen. Muhammedin opetusten ja esimerkin sekä Islamin kaikkien pyhien kirjoitusten myötä maailma jaetaan kahtia: muslimeihin ja vääräuskoisiin Kafir-torakoihin. On irvokasta, että Islamiin kriittisesti suhtautuvia nimitetään rasistisiksi. Todellisuudessa tilanne on päinvastainen.

Katso myös JihadMoraali, Poliittinen Islam, Rasismi.