Identiteettipolitiikka

Huomion kohdistaminen ryhmiin, ryhmien eroihin ja ryhmien identiteettiin yksilöiden sijaan. Tyypillistä poliittisen vasemmiston ajattelutavalle.

Katso myös Sosiaalisen oikeudenmukaisuuden soturi.