Islamilaiset selittelijät

Islamin ympärillä käytävän keskustelun ympärillä ei voi välttyä törmäämiseltä islamilaisiin selittelijöihin. Maailmalla ilmiö tunnetaan nimellä Islamic Apologists. Selittelijöiden taktiikka noudattaa hyvin ennustettavasti aina samaa kaavaa. Islamin doktriinin kummallisuudet tai suoranaiset irvokkuudet Dhimmi 1pyritään laimentamaan relativismin ja harhauttamisen keinoin.

Relativismista on kyse silloin, kun laimentamista tavoitellaan viittauksilla esimerkiksi muihin uskontoihin ja niiden pyhiin kirjoituksiin. Hyvin tyypillisiä ovat myös viittaukset Lännen harjoittamaan ulkopolitiikkaan, usein historiallisessa kontekstissa. Viittaukset ristiretkiin ja Lähi-Idän politiikkaan ovat erityisessä suosiossa.

Harhauttamisesta on kyse silloin, kun viitataan asioihin, jotka liittyvät näennäisesti jotenkin asiaan mutta varsinainen asiayhteys jää hyvin heikoksi. Tällöin kyseessä on tietoisesti generoitu taustamelu, jonka tarkoituksena on viedä keskustelu sivupoluille – pois alkuperäisestä Islamin mahdollisesti kriittisestä arvioinnista.

Relativismi ja harhauttaminen ovat islamilaisten selittelijöiden standarditaktiikkaa.

Ovatko islamilaiset selittelijät tietoisesti poliittisen Islamin asialla? Joskus ovat, mutta yleensä eivät, riippuen osallistujan omasta taustausta. Kun Muslimiveljeskunnan tai sitä vastaavan järjestön edustaja turvautuu relativismiin tai harhauttamiseen, voit olla varma että kyse on poliittisesta Islamista. Kun suomalainen muslimi tekee samaa, on asian arvioiminen vaikeaa – hän joko on vilpitön taikka edistämässä Shariaa Jihadin keinoin.

Mutta kun tavallinen suomalainen syyllistyy noihin, on kyse jostain muusta: taantumuksellisesta vasemmistolaisuudesta tai, pahemmassa tapauksessa, Islamiin alistumisesta. Jälkimmäinen on Islamin piirissä hyvin tarkasti määritelty dhimmin status, ilmiönä dhimmiläisyys (dhimmitude). Islam “suojelee” eli ei tapa eikä käännytä dhimmiä. Vastavuoroisesti dhimmi pidättäytyy Muhammedin ja Islamin kriittisestä arvioinnista. Dhimmiläisyys oli Muhammedin Jihadiin rinnastuva suuri oivallus, jolla on ollut erittäin merkittävä rooli Islamin leviämisessä.

Relativismin ja harhauttamisen torjunnan nyrkkisäännöt ovat: Katse pallossa ja asiat asioina. Erityisesti relativismiin liittyen, argumenttina voi käyttää juuri sitä: suhteuttaminen laajoihin sfääreihin ja historian polkuihin ei muuta itse asiaa tässä ja nyt. Harhauttamiseen liittyen, sivupoluille lähtemistä pitää välttää ellei siltä suunnalta ole selvästi löydettävissä todellista uutta arvoa. Keskustelua keskustelun vuoksi pitää välttää, koska tällöin selittelijä on voittanut – aika ja energia kuluvat muihin asioihin.

On  hyvin tärkeää, että kaikki todelliset liberaalit tunnistavat islamilaisten selittelijöiden taktiikan ja osaavat käsitellä sen. Kysymys on liberalismin ja elämäntapamme puolustamisesta ja viime kädessä niiden säilyttämisestä.

Katso myös Taantumuksellinen Vasemmisto, Dhimmi, Jihad.