Voldemort-ilmiö

Harry Potter kirjoista lainattu Voldemort-ilmiö tarkoittaa “jotakin hyvin pelottavaa, jonka olemassaoloa ei tunnusteta ja jonka nimeä ei koskaan lausuta ääneen”. Alun perin sillä on viitattu ennen kaikkea radikaaliin Islamiin. Käsitteen on lanseerannut entinen islamisti ja nykyinen poliittisen Islamin voldemort-ilmiovastustaja ja Islamin modernisoija Maajid Nawaz. Voldemort-ilmiö käy kaikkein konkreettisimmin ilmi presidentti Obaman täydellisessä kieltäytymisessä nimetä radikaalia Islamia monien Lähi-Idän ongelmien taustatekijäksi, mukaan lukien ISIS. Tästä Obaman ja Harry Potterin risteyskohdasta on tehty kompakti video.

Voldemort-ilmiö on paljon laajempi ja tärkeämpi kuin Obaman naiivi idealismi ja valheellisuus. Se kuvastaa myös suomalaisen valtamedian ja perinteisten valtapuolueiden haluttomuutta käydä avointa keskustelua Islamista, islamismista ja maahanmuuton mukanaan tuomista ongelmista varsinkin silloin kun ne liittyvät kahteen edelliseen. Tämän myötä on helppo tunnistaa seuraava kehityskulku: 1) Keskustelu siirtyy marginaalimediaan, 2) valtamedian harjoittama syrjintä ja varsinkin Taantumukselliseen Vasemmistoon kuuluvien toimittajien räikeä henkilökohtainen agenda aiheuttavat polarisaatiota, tyytymättömyyttä ja lopulta radikalisoitumista, ja 3) ongelmien ratkaisemiseksi katseet kääntyvät puolueisiin kuten Ranskan Front National. Me Suomessa olemme vaiheessa 2, mutta vaihe 3 on ilman muuta täälläkin edessä mikäli emme pääse Voldemortista eroon.

Surullista ja samalla erittäin vaarallista on poliittisen vallan kyvyttömyys käsitellä juuriongelmaa. Sen sijaan se on enenevissä määrin alkanut etsiä ratkaisuja seurauksista. Aloitteet vihapuheen kitkemiseksi edustavat pitkältä juuri tätä. Nykyisessä mielipideilmastossa on täysin mahdollista, että Suomessakin säädetään lakeja, joiden perusteella Islamin ideaan kohdistuva kritiikki katsotaan vihapuheeksi. Tämän rinnalla kulkee hankkeet sosiaalisessa mediassa käytävän keskustelun sensuroimiseksi, minkä johdosta Douglas Murray esittää suoraviivaisen varoituksen: Mikäli Facebookin kaltainen mielipiteiden esittämispaikka suljetaan, on Euroopassa seurauksena räjähtävä tulivuori. Ja kuitenkin näytämme olevan myös Suomessa matkalla kohti tätä räjähdystä.

Katso myös Taantumuksellinen Vasemmisto, Islamofobia, Vapaus.